DARMOWA DOSTAWA od 49.99 zł

Warunki zakupu

Warunki zakupu
Dostawa
95% zamówień jest wysyłanych w przeciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych).
 • Oczekiwany czas dostawy wynosi 4-5 dni roboczych
 • Dostawa jest wykonywana przez firmę kurierską DPD
 • Cena dostawy:14,99 zł
 • DARMOWA DOSTAWA od 49.99 zł

  Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji dotyczących dostawy. Z radością Ci pomożemy!

  “LM Fashion” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, spowodowane przez firmę kurierską.

  Płatności

  Akceptowane formy płatności:

 • Visa, Mastercard, Amex, Apple Pay
 • Przesyłka za pobraniem
 • Przelew bankowy
 • WYMIANA
  Chcemy, aby każdy był zadowolony ze swoich zakupów na www.lebump.pl, ale jeśli tak nie jest, masz prawo do wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania
  Pokrywamy koszty usługi kurierskiej w jedną stronę!


  1. Zapakuj ubrania, które chcesz wymienić

  2. Wyślij nam formularz, który jest dostępny do pobrania TUTAJ, na adres e-mail contact@lebump.pl lub razem z produktami

  Instrukcje dotyczące wypełniania formularza znajdziesz TUTAJ

  Wyślij produkty na adres:

  InPost

  • InPost Paczkomat: GDA84M Piotrkowska 1, Gdańsk
  • Adresat: Daniel Rybakowski, LM Fashion Sp. z o.o. (Ważne, aby zaznaczyć, że odbiorcą jest Daniel Rybakowski, ponieważ w innym przypadku nie będziemy mogli otrzymać przesyłki)
  • Telefon: 533798234 (Numer wyłącznie do celów wysyłkowych)
  • E-mail: contact@lebump.pl
  WAŻNE


  Po otrzymaniu przesyłki, wyślemy do Ciebie nowe ubrania w przeciągu 1-3 dni roboczych.

  Warunki wymiany obowiązują jedynie podczas pierwszej wymiany towaru. Jeśli zachodzi konieczność ponownej wymiany, zwróć towar i dokonaj nowego zamówienia na naszej stronie.

  Co w przypadku różnicy w cenach produktów?

  W przypadku zwrotu należności, podaj numer swojego konta bankowego (IBAN) na formularzu wymiany. Jeżeli zamówienie zostało opłacone przez Internet za pomocą karty kredytowej/debetowej, kwota ta zostanie automatycznie zwrócona na rachunek użytej karty.
  W razie konieczności dopłaty, wyślemy przesyłkę za pobraniem.


  ZWROT

  1. Zapakuj produkty, które chcesz zwrócić.

  2. Wyślij nam formularz, który jest dostępny do pobrania TUTAJ na adres e-mail contact@lebump.pl lub razem z produktami.

  Instrukcje dotyczące wypełniania formularza znajdziesz TUTAJ

  Koszty wysyłki zwrotu towaru ponosi klient.
  Klient ma prawo samodzielnie wybrać dostawcę usług transportowych.


  Adres do zwrotów produktów:

  InPost

  • InPost Paczkomat: GDA84M Piotrkowska 1, Gdańsk
  • Adresat: Daniel Rybakowski, LM Fashion Sp. z o.o. (Ważne, aby zaznaczyć, że odbiorcą jest Daniel Rybakowski, ponieważ w innym przypadku nie będziemy mogli otrzymać przesyłki)
  • Telefon: +48 533798234 (Numer wyłącznie do celów wysyłkowych)
  • E-mail: contact@lebump.pl

  lub

  Jeżeli chcesz skorzystać z usług innej firmy kurierskiej, wówczas prosimy o wysłanie przesyłki na następujący adres:

  • Nasz adres: Bułgaria, miasto Pazardzhik, ul. Zawodska nr 2
  • Adresat: Maya Zafirova, LM Fashion Sp. z o.o.
  • Telefon:+48 533798234 (Numer wyłącznie do celów wysyłkowych)

  Kwota zostanie zwrócona w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez nas przesyłki.
  Jeśli Twoje zamówienie zostało opłacone przelewem bankowym lub za pobraniem, kwota ta zostanie zwrócona na numer konta bankowego podanego w formularzu.
  Jeśli Twoje zamówienie zostało opłacone przez Internet za pomocą karty kredytowej lub debetowej, kwota ta zostanie automatycznie zwrócona na rachunek użytej karty.

  WAŻNE

  • Zakupiony przez Ciebie towar musi być w stanie niezmienionym oraz posiadać oryginalne opakowanie i etykiety
  • Nie mogą występować żadne uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem (towar nie może być rozerwany, zarysowany, noszony, prasowany, poplamiony).

  Masz prawo do złożenia reklamacji w przypadku:
  - wad fabrycznych towaru
  - nieprawidłowo dostarczonego towaru

  *LM Fashion Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia towaru przez firmę transportową.
  *LM Fashion Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy klient podał niepoprawny numer konta bankowego (błędny IBAN).

  OGÓLNE WARUNKI

  Warunki korzystania ze strony internetowej htttp://www.lebump.pl

  Niniejsze Ogólne Warunki reguluje zasady współpracy pomiędzy „LM Fashion” Ltd., zwanym dalej „Sprzedawcą” oraz Użytkownikami stron internetowych i usług znajdujących się na http://www.lebump.pl, zwanych dalej „Użytkownikami”.

  “LM Fashion” Ltd. jest spółką zarejestrowaną zgodnie z Kodeksem Handlowym Republiki Bułgarii, REGON 204203797, adres ul. Zawodska nr 2, adres poczty elektronicznej contact@lebump.pl, telefon +48 222 922 902.

  Prosimy o zapoznanie się z treścią Ogólnych Warunków przed skorzystaniem z usług informacyjnych i handlowych oferowanych na Stronie (zwanych dalej „Usługami”).

  Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące działalności “LM Fashion” Ltd., ogólne warunki korzystania z usług świadczonych przez „LM Fashion” Ltd. oraz reguluje współpracę pomiędzy nami i każdym z naszych użytkowników.

  Potwierdzenie zapoznania się z treścią Ogólnych Warunkuch jest koniecznym i wiążącym warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą.

  Potwierdzając zapoznanie się z treścią Ogólnych Warunków, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy nim a Sprzedawcą.

  Definicje

  Na użytek niniejszych Ogólnych Warunków, wymienione poniżej terminy powinny być rozumiane w następujący sposób:

  Strona - http://www.lebump.pl i wszelkie jej podstrony.

  Konsument – każda osoba fizyczna, która nabywa produkty lub korzysta z usług nieprzeznaczonych do wykonywania jej działalności handlowej lub zawodowej oraz każda osoba fizyczna, która, jako strona zawartej umowy sprzedaży, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach, dokonuje czynności niemających związku z jej działalnością handlową lub zawodową.

  Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki, które zawiera zasady użytkowania, pliki cookies, zasady dotyczące rejestracji i dostawy, dobrowolnego rozstrzygania sporów konsumenckich, wzory formularzy odstąpienia od umowy i wszelkie inne ważne informacje prawne, które znajdują się na Stronie.

  Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej, które pozwalają na zidentyfikowanie jej fizycznej, psychologicznej, psychicznej, rodzinnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.

  Towar – materialne rzeczy ruchome z wyłączeniem przedmiotów sprzedawanych w drodze egzekucji lub w inny sposób przez organy uprawnione, jak również towary będące przedmiotem zrzeczenia lub uległy przepadkowi na rzecz skarbu państwa, wystawione na sprzedaż przez władze publiczne. Za towar uważane są również woda, gaz, energia elektryczna w przypadku, gdy są wystawione na sprzeda w ograniczonej pojemności lub określonej ilości.

  Umowa sprzedaży – umowa, zgodnie z którą Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się przenieść własności towaru na Konsumenta, a Konsument płaci lub zobowiązuje się zapłacenia jego ceny, a także każda umowa, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

  Procedura alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR) – procedura pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich spełniająca wymogi określone w ustawie, przeprowadzana przez organ zajmujący się alternatywnym rozstrzyganiem sporów konsumenckich.

  Warunki świadczenia usług

  1. Na Stronie Użytkownicy mają możliwość do zawierania umowy kupna i sprzedaży towaru oferowanego przez Sprzedawcę.

  Zamówienie

  2. Użytkownicy wykorzystują interfejs Strony Internetowej w celu zawierania ze Sprzedawcą umów sprzedaży oferowanego towaru.

  2.1. Umowę kupna-sprzedaży towaru uważa się za zawartą od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

  2.2. W przypadku braku danego towaru na stanie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

  2.3. Po wybraniu jednego lub więcej z towarów oferowanych na Stronie internetowej Sprzedawcy, Użytkownik musi je dodać do swojego elektronicznego koszyka na zakupy.

  2.4. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia danych potrzebnych do realizacji dostawy oraz wybrania metody płatności, po czym potwierdzenia zamówienia, wykorzystując interfejs Strony.

  2.5. Po dokonaniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w wiadomości e-mail lub SMS.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z nieuczciwym Użytkownikiem.

  3.1. Sprzedawca może uznać Użytkownika za nieuczciwego w przypadku, gdy: 

  Użytkownik nie stosuje się do Ogólnych Warunków;

  • stwierdzono niestosowny, arogancki lub wulgarny stosunek Użytkownika względem przedstawicieli Sprzedawcy;
  • stwierdzone zostały systematyczne nadużycia ze strony Użytkownika względem Sprzedawcy.

  Ceny

  4. Obowiązują ceny towarów wskazane na Stronie Internetowej Sprzedawcy w momencie dokonywania zamówienia, pomijając sytuacje oczywistego błędu.

  4.1.Ceny towarów zawierają ustawowy podatek VAT zawsze, gdy przewidziane jest jego naliczenie.

  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych na swojej Stronie Internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, jednak zmiany te nie obejmą już zrealizowanych zamówień.

  6. Sprzedawca może przyznawać zniżki na towary oferowane na Stronie, zgodnie z bułgarskim prawodawstwem i postanowieniami określonymi przez Sprzedawcę. Zasady stosowania zniżek obowiązują przy zakupie towarów i usług, przy których ogłoszona została promocja. Zniżki mogą być oferowane pod różną postacią (na przykład promocje, zniżki lojalnościowe, rabaty oferowane indywidualnie, losowo albo w wyniku uczestnictwa w konkursie lub badaniach konsumenckich).

  6.1 Różne rodzaje promocji nie mogą łączyć się ze sobą przy zamówieniu i zakupie tego samego towaru.

  Płatność

  7. Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez wskazania przyczyny i do otrzymania zwrotu zapłaconej ceny produktu. Kwota podlegająca zwrotowi jest wówczas pomniejszona o wartość przyznanej zniżki i równoważna jedynie realnie zapłaconej sumie.

  8. Konsument może zapłacić należność za zamówiony towar, korzystając z jednej z wymienionych na Stronie Internetowej metod płatności. Na Stronie możliwe są następujące sposoby płatności:

  • płatność gotówką przy odbiorze
  • przelew bankowy
  • Płatność kartą debetową/kredytową

  9. Jeżeli Konsument decyduje się na opcję dostawy kurierskiej za pobraniem, zobowiązany jest on zapłacić kurierowi przy odbiorze towaru należną kwotę za zamówione artykuły wraz z doliczoną ceną dostawy.

  10. Jeżeli Konsument wybiera metodę płatności za pośrednictwem strony trzeciej – dostawcy usług płatniczych, może on zostać zobowiązany dodatkowymi postanowieniami i warunkami oraz/lub opłatami ze strony pośrednika.

  11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dana metoda płatności za pośrednictwem strony trzeciej – dostawcy usług płatniczych, nie jest dostępna lub nie działa z przyczyn, które nie mogą zostać przypisane winie Sprzedawcy.

  Odstąpienie od umowy i wymiana

  12. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez wskazania przyczyny i bez obowiązku zapłaty odszkodowania lub odsetek, w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania towaru od Sprzedawcy lub strony trzeciej.

  13. W celu skorzystania z przysługującego mu prawa, Konsument musi wyraźnie poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy, identyfikując towar, który chciałby zwrócić poprzez podanie wszystkich danych zrealizowanego zamówienia i dostawy w tym, lecz nie wyłącznie: zawartość i cenę zamówienia, dane osoby składającej zamówienie, dane osoby przyjmującej dostawę i datę dostawy.

  14. Sprzedawca publikuje na swojej Stronie wzór formularza odstąpienia od umowy – Formularz zwrotu towaru.

  15. Przy odstąpieniu od umowy Sprzedawca daje Konsumentowi możliwość wyboru wypełnienia standardowego wzoru formularza odstąpienia od umowy i przesłania go drogą internetową lub użycia innego jednoznacznego oświadczenia. Sprzedawca musi wówczas bezzwłocznie przekazać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczeniа.

  16. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru na swój koszt wraz z paragonem fiskalnym i fakturą, jeżeli taką posiada, oraz do przekazania ich Sprzedawcy lub upoważnionej do tego osobie w okresie do 14 dni od daty, kiedy Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy.

  17. Zwracany towar musi posiadać oryginalne opakowanie oraz nie może nosić śladów użytkowania lub uszkodzenia.

  18. Sprzedawca ma prawo poczekać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do momentu przedstawienia dowodu wysłania towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

  19. W wypadku, gdy Konsument nie wywiąże się ze swojego obowiązku zwrotu towaru, nie informując uprzednio Sprzedawcy o spóźnieniu i nie podając uzasadnionej przyczyny, uważa się, że zrezygnował on z odstąpienia od umowy.

  20. Gdy w związku z realizacją umowy Sprzedawca poniósł koszty, a Konsument zdecydował się na odstąpienie od umowy, wówczas Sprzedawca ma prawo zatrzymać równowartość poniesionych kosztów lub domagać się ich zwrotu.

  21. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy jej przedmiot jest spersonalizowany lub nosi widoczne ślady użytkowania.

  22. Sprzedawca musi wypłacić Konsumentowi całą zapłaconą przez niego sumę pieniężną za zwrócony towar.

  Gwarancja i reklamacja

  23. Konsument ma prawo do reklamacji każdej niezgodności otrzymanego produktu z określonym umową/ zamówionym towarem lub usługą, w sytuacji gdy została ona odkryta po otrzymaniu dostawy.

  24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorach, wynikające z odtwarzania barw przez różne rodzaje monitorów.

  25. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużywanie się towarów.

  26. Każda niezgodność produktu z umową sprzedaży towaru koncumpcyjnego, odkryta w okresie do 6 miesięcy od otrzymania dostawy, uważana jest za już istniejącą przy dostawie, chyba że zostanie udowodnione, że brak zgodności jest wynikiem naturalnego zużywania się towaru lub wynika z charakteru niezgodności.

  27. Konsument nie może zakwestionować zgodności produktu z umową sprzedaży towaru, gdy:

  przy zawarciu umowy wiedział o niezgodności lub nie mógł być jej nieświadomy;

  niezgodność wynika z materiałów dostarczonych przez Konsumenta.

  28. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji towaru lub usługi, niezależnie od tego, czy Producent lub Sprzedawca wystawili gwarancję handlową na ten towar lub usługę.

  29. Gdy uwzględnienie reklamacji odbywa się poprzez wymianę towaru na inny, odpowiadający uzgodnieniom, Sprzedawca udziela Konsumentowi gwarancji na tych samych warynkach jak poprzednia.

  30. Podczas składania reklamacji Konsument może ubiegać się o zwrot zapłaconej kwoty, wymianę towaru na inny odpowiadający uzgodnieniom lub rabat cenowy.

  31. Reklamację składa się ustnie – telefonicznie pod wskazanym przez Sprzedawcę numerem, pisemnie na podany adres poczty elektronicznej, listownie lub bezpośrednio pod adresem siedziby spółki. Sprzedawca udostępnia na swojej Stronie wzór formularza reklamacji i zwrotu towaru.

  32. Podczas składaniu reklamacji Konsument wskazuje przedmiot roszczenia, preferowany przez siebie sposób uwzględnienia reklamacji, odpowiednią wysokość żądanej kwoty oraz adres, telefon i adres poczty elektronicznej do kontaktu.

  33. Przy składaniu reklamacji Konsument jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów, na podstawie których formułuje roszczenie, a mianowicie: 

  paragon fiskalny lub faktura;

  protokoły, akta lub inne dokumenty stwierdzające niezgodność towaru z umową;

  inne dokumenty stwierdzające podstawę i wymiar roszczenia

  34. Reklamacja towaru konsumpcyjnego może być złożona w okresie do dwóch lat, począwszy od daty otrzymania dostawy, ale nie później niż dwa miesiące od momentu wykrycia niezgodności towaru z umową.

  35. Okres ten przestaje być liczony w czasie, jaki jest niezbędny na dochodzenie do porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem celem rozstrzygnięcia sporu.

  36. Jeśli Sprzedawca wydał gwarancję handlową na towar, a okres jej trwania jest dłuższy od przewidzianego terminu, w jakim można składać reklamację, to zgodnie z akapitem 23., reklamacja może zostać złożona do końca trwania okresu gwarancji handlowej.

  37. Składanie reklamacji nie jest przeszkodzą dla złożenia skargi.

  38. Sprzedawca prowadzi rejestr złożonych roszczeń. Konsument otrzymuje na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej dokument, w którym jest wymieniony numer reklamacji w rejestrze oraz rodzaj towaru.

  39. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wydaje stosowne orzeczenie w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Konsumentowi.

  40. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca ma obowiązek doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży w czasie miesiąca liczonego od momentu, w którym Konsument złożył roszczenie.

  40.1. Jeżeli towar nie został naprawiony w terminie wskazanym w poprzednim akapicie, wówczas Konsument ma prawo do unieważnienia umowy i uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty lub może domagać się obniżenia ceny towaru konsumpcyjnego zgodnie z art. 114 Ustawy o ochronie konsumentów (ЗЗП).

  40.2 Doprowadzanie towaru konsumpycjnego do stanu zgodnego z umową sprzedaży nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony Konsumenta. Nie ponosi on wydatków związanych z transportem towaru konsumpcyjnego lub materiałów ani pracą wykonaną przy jego naprawie, jak również nie jest obciążony nadmiernymi niedogodnościami.

  41. Przy niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży i w sytuacji, gdy Konsument nie jest usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji, ma on prawo wyboru jednej z następujących możliwości:

  unieważnienie umowy i zwrot zapłaconej przez siebie kwoty,

  obniżenie ceny.

  42. Konsument nie może domagać się zwrotu zapłaconej przez siebie kwoty lub obniżenia ceny towaru w sytuacji, gdy Sprzedawca zgodził się na wymianę towaru konsumpcyjnego na nowy lub zobowiązał się do naprawę towaru w przeciągu miesiąca od momentu złożenia reklamacji przez Konsumenta.

  43. Sprzedawca jest zobowiązany do uwzględnienia żądania unieważnienia umowy i zwrotu Konsumentowi całej zapłaconej przez niego sumy w przypadku, gdy po rozpatrzeniu reklamacji i naprawie uszkodzonego towaru, w okresie trwania jego gwarancji, ponownie stwierdzono wystąpienie niezgodności produktu z umową sprzedaży.

  44. Konsument nie może domagać się unieważnienia umowy, jeśli niezgodność produktu z umową sprzedaży jest nieznaczna.

  45. Jeżeli Konsument kupi dwa produkty z których cena tańszego produktu została obniżona o 25%, po czym zwróci jeden z produktów i zdecyduje się zamienić ten drugi na inny, wówczas obniżka w wysokości 25% przestaje obowiązywać i klient musi zapłacić za nowy produkt oryginalną cenę, jaka została określona na Stronie.

  Prawa własności intelektualnej

  46. Wszelkie materiały i zasoby znajdujące się na Stronie Internetowej Sprzedawcy (włączając w to bazy danych) stanowią własność intelektualną i są objęte Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz należą do Sprzedawcy lub innej osoby upoważnionej i nie mogą zostać wykorzystywane pod groźbą naruszenia obowiązujących przepisów.

  47. W przypadku nieupoważnionego kopiowania i odtwarzania informacji oraz w każdej sytuacji naruszenia praw własności intelektualnej należącej do Sprzedawcy, ma on prawo ubiegać się do wypłaty całkowitego odszkodowania za straty poniesione bezpośrednio i pośrednio.

  48. Poza przypadkami, w których zostało to wyraźnie uzgodnione, Konsument nie może odtwarzać, modyfikować, usuwać, publikować, rozprzestrzeniać i udostępniać w inny sposób zasobów informacji opublikowanych na Stronie Internetowej Sprzedawcy.

  49. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w celu zapewnienia Konsumentowi możliwości swobodnego dostępu do oferowanych usług.

  50. Sprzedawca zastrzego sobie prawo do zawieszenia dostępu do oferowanych usług. Sprzedawca ma prawo, lecz nie obowiązek, według swojego własnego uznania usuwać informacje i materiały opublikowane na swojej Stronie.

  Unieważnianie i rozwiązywanie umowy

  51. Sprzedawca ma prawo według swojego własnego uznania jednostronnie rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy uzna, że oferowane usługi są wykorzystywane niezgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, prawodawstwem Republiki Bułgarii i ogólnoprzyjętymi normami prawnymi.

  52. Poza przypadkami omówionymi w niniejszych Ogólnych Warunkach, umowa pomiędzy stronami może zostać rozwiązana z tygodniowym wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Sprzedawca likwiduje działalność lub zaprzestaje prowadzenia swojej Strony Internetowej.

  53. Poza wskazanymi wyżej przypadkami, każda ze stron może odstąpić od zawartej umowy, powiadamiając drugą stronę z tygodniowym wyprzedzeniem w sytuacji, gdy warunki umowy nie zostały spełnione.

  54. Umowa jest uważana za zawartą w formie pisemnej w momencie wysłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) powiadomienia, kliknięcia na odpowiedni przycisk wirtualny na stronie z treścią przeznaczoną do wypełnienia lub wyboru przez Użytkownika, albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na Stronie Internetowej i podobne, przy czym deklaracja zostaje zarejestrowana elektronicznie w sposób, który daje możliwość jej późniejszego odtworzenia.

  Klauzula bezpieczeństwa

  55. Strony deklarują, że w przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach zostaną stwierdzone za nieważne, nie spowoduje to unieważnienia całej umowy lub jej fragmentów. Nieważne warunki zostaną zastąpione klauzulami zgodnymi z obowiązującymi normami prawnymi lub zasadami przyjętej praktyki.

  Zmiany Ogólnych Warunków

  56. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o każdej zmianie niniejszych Ogólnych Warunków w terminie 7 dni od daty publikacji poprzez wysłanie powiadomienia na wskazanym przez niego adres poczty elektronicznej.

  57. Gdy Użytkownik nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi w Ogólnych Warunkach, ma on prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez przymusu zapłaty odszkodowania lub odsetek. W tym celu Użytkownik powinien powiadomić Sprzedawcę w okresie miesiąca liczonego od daty otrzymania powiadomienia omówionego w poprzednim punkcie.

  58. W sytuacji, gdy Użytkownik nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z procedurą omówioną w niniejszych Ogólnych Warunkach, przyjmuje się, że zmiana treści Regulaminu została zaakceptowana przez Użytkownika.

  Prawo właściwe

  59. Wszelkie zagadnienia, które nie zostały opisanie w niniejszych Ogólnych Warunkach podlegają obowiązującemu prawodawstwu Republiki Bułgarii.

  Tu znajdziesz wzór formularza rezygnacji z zakupu i reklamacji:

  Formularz rezygnacji z zakupu

  Formularz reklamacji

  Identyfikacja

  Sprzedawca identyfikuje Użytkowników portalu przez przechowywanie logów (rejestr zdarzeń) na serwerze Strony.

  Sprzedawca ma prawo do gromadzenia i wykorzystywania informacji o Użytkownikach na podstawie i w celu realizacji umowy zawartej z nimi w oparciu o Ogólne Warunki. Informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby mogą zawierać dane osobowe wymienione w Ogólnych Warunkach, jak również każdą informację, którą Użytkownik dobrowolnie podaje przy rejestracji. Informacje te zawierają również wszelkie dane, które Użytkownik wprowadza, wykorzystuje lub udostępnia podczas korzystania z usług.

  Sprzedawca może ujawniać dane osobowe stronie trzeciej jedynie w sytuacjach dozwolonych przez prawo, w okolicznościach przewidzianych w ustawie lub po uzyskaniu jednoznacznej zgody Użytkownika.

  Warunki dostawy towarów

  Realizowane są następujące sposoby dostawy zamówionych towarów:

  za pośrednictwem firmy kurierskiej

  Przesyłka jest dostarczana na adres Konsumenta lub do biura firmy kurierskiej na terenie Republiki Bułgarii, chyba że na Stronie zostało uzgodnione inaczej. Koszty dostawy ponoszone przez Konsumenta zostały opisane w zakładce „Dostawa”.

  Przed wysłaniem zamówionego towaru Sprzedawca ma prawo do skontaktowania się z Konsumentem na podany przez niego numer telefonu w celu doprecyzowania szczegółów zamówienia i/lub dostawy. 

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia w sytuacji, gdy Konsument podał nieprawdziwe, niepełne i/lub niedokładne dane osobowe, włącznie z sytuacjami, gdy podany został niepełny, niedokładny lub fikcyjny adres i numer telefonu. 

  Dostawa jest realizowana w przedziale czasowym określonym pod każdą opcją dostawy na stronie zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

  Odbiór zamówionych towarów jest kwitowany podpisem.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych metod dostawy i form płatności i/lub ich zasad w dowolnym momencie poprzez opublikowanie aktualnie obowiązujących metod dostawy i form płatności na Stronie Internetowej bez dodatkowego powiadomienia.

  „LM Fashion” Ltd. zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz zmian lub usunięcia Ogólnych Warunków bez zapowiedzi. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na www.lebump.pl.

  Polityka prywatności

  Polityka przetwarzania danych osobowych

  „LM Fashion” Ltd. jest spółką zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Agencji ds. Rejestracji, REGON 204203797, z siedzibą i adresem firmy: miasto Pazardzhik, ul. Zawodska nr 2, telefon: +48 222 922 902, adres poczty elektronicznej: contact@lebump.pl, upoważniony przedstawiciel: Maja Zafirowa. Firma jest administratorem danych osobowych, które nam udostępniasz i ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

  Z jakich przyczyn i w jakich celach wykorzystujemy Twoje dane osobowe

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nastepujące podstawy:

  • Realizacja umowy zawartej pomiędzy nami a Tobą oraz w celu wywiązania się z ciążących na nas obowiązków prawnych;
  • Wyrażenie przez Ciebie jednoznacznej zgody, gdzie cel jest wskazywany indywidualnie dla każdego przypadku
  • Obowiązek prawny

  W następnych paragrafach znajdziesz dokładną informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych w zależności od powodów, dla których je przetwarzamy.

  W CELU REALIZACJI UMOWY LUB ŚRODKÓW POPRZEDZAJĄCYCH JEJ ZAWARCIE 

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji umów lub środków poprzedzających ich zawarcie oraz opieramy się na prawach zawartych w podpisanych z Tobą umowach.

  Cele przetwarzania danych osobowych:

  • identyfikacja Twojej tożsamości;
  • obsługa i realizacja Twojego zgłoszenia oraz wywiązanie się z zawartej umowy;
  • przygotowanie oferty zawarcia umowy;
  • przygotowywanie i wysyłanie rachunku/faktury za nasze usługi, z których korzystasz;
  • zapewnienie Ci niezbędnej i kompleksowej obsługi, jak również by pobieranie należnych kwot za wykonane usługi;
  • przechowywanie korespondencji odnośnie zrealizowanych zamówień, przetwarzanie zgłoszeń, raportowanie problemów i inne;
  • informowanie o wszystkim, co jest związane z naszymi usługami, z których korzystasz;
  • analiza historii klienta;
  • rozpoznanie i/lub zapobieganie nielegalnym działaniom lub działaniom niezgodnym z naszymi Ogólnymi Warunkami świadczenia usług.

  Dane, które przetwarzamy na tej podstawie:

  W oparciu o zawartą między nami a Tobą umowę, przetwarzamy informacje dotyczące jej rodzaju i treści, jak również wszelką pozostałą informację związaną ze stosunkiem umownym, włączając w to:

  • osobiste dane kontaktowe – adres kontaktowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
  • dane niezbędne do identyfikacji – trzy imiona, numer identyfikacyjny, indywidualny numer dla obcokrajowców, stały adres zamieszkania;
  • dane dotyczące zrealizowanych zamówień;
  • korespondencja w ramach świadczeniem usług – poczta elektroniczna, listy, informacje o Twoich zgłoszeniach odnośnie rozwiązywania problemów, skargi, prośby, reklamacje, otrzymywane od Ciebie opinie;
  • informacje o karcie kredytowej lub debetowej, numerze konta bankowego lub inne informacje o rachunkach bankowych lub płatniczych związane ze zrealizowanymi przez Ciebie płatnościami

  pozostałe informacje:

  • numer klienta, kod lub inny identyfikator wydany w celu identyfikacji;
  • adres IP urządzenia, którego używasz do przeglądania naszej Strony Internetowej;
  • dane demograficzne;
  • dane dotyczące profilu społecznościowego;
  • informacje o Twojej aktywności na stronie.

  Przetwarzanie wymienionych danych osobowych jest dla nas niezbędne do podpisania z Tobą umowy i realizacji jej warunków. Bez Twojej zgody na udostępnienie nam wyżej wymienionych danych, nie bylibyśmy w stanie wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z umowy. Przekazujemy dane osobowy stronom trzecim.

  Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim, ponieważ naszym głównym celem jest zaoferowanie Ci wysokiej jakości, szybkiej i kompleksowej obsługi. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim bez wcześniejszego upewnienia się, że zostały podjęte wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, jak również staramy się dokładnie monitorować realizację tego celu. W tym wypadku ponosimy odpowiedzialność za poufność i bezpieczeństwo Twoich danych.

  Przekazujemy dane osobowe następującym kategoriom odbiorców (administratorzy danych osobowych):

  • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie – w szczególności DPD S.A.
  • osoby, którym zlecono obsługę urządzeń (oprogramowania i sprzętu) wykorzystywanego w celu przetwarzania danych osobowych oraz niezbędnych do prowadzenia działalności
  • osoby wykonujące usługi konsultacyjne w różnym zakresie.

  Kiedy usuwamy zgromadzone na tej podstawie dane

  Dane zebrane na tej podstawie usuwamy dwa lata po wygaśnięciu umowy, odstąpieniu od niej lub z innych przyczyn.

  O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH

  Prawo może nakładać na nas obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych. Jesteśmy zobligowani do przetwarzania danych w następujących wypadkach:

  • Obowiązki prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy;
  • Wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających ze sprzedaży na odległość i sprzedaży poza lokalem, zawartych w Ustawie o prawach konsumentów;
  • Udostępnianie informacji Urzędowi ds. Ochrony konsumentów lub stronom trzecim uwzględnionym w Ustawie o prawach konsumentów;
  • Udostępnianie informacji Urzędowi ds. ochrony danych osobowych w związku z obowiązkami narzuconymi przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  • Obowiązki przewidziane w Kodeksie postępowania podatkowego i ubezpieczeniowego w związku z prowadzoną zgodnie z prawem rachunkowością;
  • Udostępnianie informacji sądowi i stronom trzecim w ramach postępowania sądowego zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w postępowaniu;
  • Weryfikacja wieku podczas zakupów internetowych.

  Kiedy usuwamy dane osobowe zebrane na tej podstawie

  Dane zgromadzone zgodnie z określonym prawnie obowiązkiem, zostaną przez nas usunięte po zrealizowaniu lub anulowaniu celu, w jakim zostały zebrane i przechowane. Na przykład:

  • zgodnie z Ustawą o rachunkowości dotyczącej gromadzenia i przetwarzania danych rachunkowych (11 lat)
  • obowiązek udostępniania informacji sądowi, organom administracji rządowej oraz w innych celach zgodnych z aktualnymi przepisami prawnymi (5 lat)

  Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

  Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom administracji rządowej (osobie fizycznej lub prawnej) w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

  ZA TWOJĄ ZGODĄ

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie po uzyskaniu wyraźnej, jednoznaczej i dobrowolnej zgody z Twojej strony. Nie przewidujemy żadnych konsekwencji, jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  Wyrażona przez Ciebie zgoda jest osobną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w określonym celu, który nie łączy się z pozostałymi przyczynami wymienionymi w niniejszej polityce. Po uzyskaniu Twojej zgody, aż do momentu jej wycofania lub wygaśnięcia stosunków umownych, będziemy przygotowywać odpowiednie dla Ciebie propozycje produktów/usług, jak również prowadzić zgłębianie Twoich podstawowych danych osobowych;

  Zgłębianie danych to metoda, która pozwala na przetwarzanie dużej ilości danych z użyciem modeli statystycznych, algorytmów i innych narzędzi wykorzytujących dane osobowe, jak również procesy pseudonimizacji i anonimizacji danych w celu wydobywania informacji o tendencjach i pozyskiwania różnych wskaźnikach statystycznych.

  Dane, które przetwarzamy na tej podstawie:

  Na tej podstawie przetwarzamy tylko te dane osobowe, na które wyraziłeś jednoznaczą zgodę. Konkretne dane są definiowane w ramach każdego indywidualnego przypadku. Zazwyczaj tymi danymi są imiona, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

  Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

  Na tej podstawie możemy udostępniać Twoje dane osobowe agencjom marketingowym, Facebookowi, Google i podobnym.

  Wycofanie zgody

  Zezwolenia mogą zostać odwołane w każdym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało żadnego wpływu na wypełnienie zobowiązań nałożonych przez umowę. Jeżeli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie opisanych powyżej przypadków, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane i informacje dla określonych wyżej celów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać wyrażoną zgodę wystarczy skorzystać z naszej Strony lub formularzy kontaktowych.

  Kiedy usuwamy dane osobowe zebrane na tej podstawie

  Dane osobowe, które zostały zebrane na tej podstawie, są przez nas usuwane na Twoje żądanie lub dwa lata liczone od dnia, gdy otrzymaliśmy je od Ciebie po raz pierwszy.

  PRZETWARZANIE ANONIMIZOWANYH DANYCH

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach statystycznych, czyli do analizy, której rezultaty są jedynie ogólnikowe, a co za tym idzie, dane pozostają anonimowe. Identyfikacja konkretnej osoby na podstawie tych informacji jest niemożliwa. Twoje dane mogą być również anonimizowane. Anonimizacja stanowi alternatywę dla usuwania danych osobowych. Podczas anonimizacji wszystkie rozpoznawalne elementy, które umożliwiają Twoją identyfikację są trwale wymazane.

  Nie istnieje prawny obowiązek usuwania zanonimizowanych danych, ponieważ nie przedstawiają one już danych osobowych.

  Jak chronimy Twoje dane osobowe

  W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych firmy i naszych klientów, dokładamy wszelkich koniecznych środków organizacyjnych i technicznych przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

  Nasza firma wdrożyła przepisy mające za zadanie zapobiegać nadużyciom i naruszeniom bezpieczeństwa oraz wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, która wspomaga procesy ochrony i zapewniania bezpieczeństwa Twoich danych. W celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa podczas przetwarzania, przesyłania i gromadzenia Twoich danych osobowych, możemy wykorzystywać dodatkowe mechanizmy ochrony, jak kodowanie, pseudonimizacja i inne.

  Dane osobowe, które otrzymaliśmy od stron trzecich; Nie otrzymujemy danych osobowych od stron trzecich.

  Prawa Konsumentów

  Każdemu Użytkownikowi Strony przysługują wszystkie prawa ochrony danych osobowych zgodnie z prawodawstwem Republiki Bułgarii i prawem Unii Europejskiej. Użytkownik może skorzystać ze swoich, używając formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres poczty elektronicznej.

  Do praw każdego Użytkownika należy:

  • Informacja (w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez administratora);
  • Dostęp do własnych danych osobowych;
  • Korekta (jeżeli dane są niedokładnie);
  • Usunięcie danych osobowych (prawo „bycia zapomnianym”);
  • Ograniczenie przetwarzania ze strony administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
  • Przesyłanie danych osobowych pomiędzy różnymi administratorami;
  • Sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych;
  • Osoba, której danej dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób ma na nią wyraźny wpływ;
  • Prawo ochrony przez organy sądowe i administracyjne w przypadku, gdy prawa osoby, której dane dotyczą, zostały naruszone.

  Użytkownik może zażądać usunięcia danych w przypadku, gdy wystąpił jeden z następujących warunków:

  • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
  • Użytkownik wycofuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
  • Użytkownik wyraża sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne do ich przetwarzania;
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z  oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dzieciom i zgody wyrażonej przez osobę sprawującą nad nim opiekę rodzicielską.

  Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora, gdy:

  • Podważy dokładność danych osobowych. W tym wypadku ograniczenie przetwarzania danych obowiązuje w terminie, który pozwala administratorowi sprawdzić dokładność danych osobowych;
  • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie żąda usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wymaga, by ich przetwarzanie zostało ograniczone;
  • Dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi w celu przetwarzania, ale Użytkownik domaga się dochodzenia lub obrony rozszczeń;
  • Sprzeciwia się przetwarzaniu danych w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy podstawy prawne administratora są nadrzędne wobec interesów Użytkownika.

  Prawo do przenoszalności danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do pozyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, własnych danych osobowych, które udostępniła administratorowi i ma ona prawo do przesłania tych danych  innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, gdy przetwarzanie jest oparte na wydanej zgodzie lub obowiązku wynikającym z umowy i gdy jest ono wykonywane w sposób zautomatyzowany. Korzystając ze swojego prawa do przenoszalności danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpośredniego przekazania tych danych osobowych przez jednego administratora innemu, jeśli jest to wykonalne technicznie.

  Prawo do sprzeciwu

  Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw do administratora wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych. Administrator zmuszony jest zaprzestać przetwarzania danych osobowych, o ile nie udowodni istnienia uzasadnionych podstaw prawnych do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W sytuacji sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przetwarzanie to bezzwłocznie musi się zakończyć.

  Skarga do organu nadzorczego

  Każdy Użytkownik może złożyć skargę na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych do Komisji Ochrony Danych Osobowych lub właściwego sądu.

  Prowadzenie rejestru

  Prowadzimy rejestr działań związanych z przetwarzaniem danych, za który ponosimy odpowiedzialność. Rejestr zawiera wszystkie wskazane poniżej informacje:

  • Imię i dane kontaktowe administratora;
  • Cele przetwarzania danych;
  • Opis kategorii osób, których dane dotyczą i kategorii danych osobowych;
  • Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione,
  • Włączając odbiorców w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe;
  • O ile jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
  • O ile jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa 

  COOKIES

  Korzystanie z plików cookie
  Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe lub małe pakiety informacji, które są przechowywane w przeglądarce internetowej Państwa urządzenia (komputera, tabletu, laptopa lub telefonu komórkowego) podczas odwiedzania przez Państwa różnych witryn i stron w Internecie.
  Głównym celem plików cookies jest rozpoznawalność użytkownika po jego powrocie na stronę internetową. Niektóre pliki cookie mają również bardziej szczegółową aplikację do zapamiętywania zachowań użytkowników w witrynie i ułatwiania użytkownikowi korzystania z witryny. Więcej informacji na temat działania plików cookie można znaleźć w Internecie.

  W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookie na tej stronie?

  Używamy plików cookie w tej przeglądarce przede wszystkim w celu ułatwienia użyteczności samej strony, poprawy jej wydajności i przechowywania informacji na temat zachowania użytkowników. W tym procesie nie są przechowywane żadne dane osobowe, tzn. Nie możemy zidentyfikować Państwa jako osoby korzystającej ze strony za pomocą plików cookies, dlatego ustawa o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania do gromadzenia tego typu informacji. Informacje zebrane z plików cookies są zwykle wykorzystywane dla celów ogólnych, podsumowujących analizy zachowania użytkownika na stronie internetowej, co pozwala nam poprawić funkcjonalność strony, ścieżki użytkownika i wykorzystywane treści.

  W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookie na tej stronie internetowej?

  Ciasteczka sesyjne
  Ten rodzaj pliki cookies ułatwiają korzystanie z witryny, ponieważ tymczasowo przechowują informacje, tylko podczas sesji używanej przeglądarki. Zazwyczaj informacje, które są za ich pośrednictwem przechowywane, to jakie towary lub usługi dodano do koszyka, które strony witryny odwiedzono i jak dotarto do poszczególnej informacji. Te pliki cookies nie zbierają informacji z urządzenia końcowego i są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej lub zakończeniu sesji przeglądarki.

  Trwałe pliki cookie
  Pozwalają nam przechowywać określone informacje na temat przeglądania, takie jak analiza odwiedzin strony, sposób w jaki dotarto do strony, jakie strony przeglądał/a Pan/Pani, jakie opcje wybrano i w którym kierunku udano się za pomocą strony. Śledzenie tych informacji pozwala nam ulepszać Witrynę, w tym poprawiać błędy i rozszerzać zawartość. Termin przechowywania tego typu plików cookies różni się i zależy od ich konkretnego zastosowania.

  Pliki cookie stron trzecich
  Nasza strona internetowa zawiera linki do innych witryn lub osadzone treści z innych witryn, takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, witryny partnerskie. Podczas odwiedzania tych witryn lub otwierania z nich treści pliki cookie z tych witryn, mogą być przechowywane na Pana/Pani urządzeniu końcowym. Właśnie te pliki cookie są definiowane jako „pliki cookie stron trzecich” i nie mamy kontroli nad generowaniem i zarządzaniem tymi plikami cookie. Dlatego radzimy, abyś poszukać informacji na ich temat i sposobu
  zarządzania nimi na stronach internetowych odpowiednich stron trzecich.

  Jak mogę zarządzać wykorzystywanymi plikami cookie z tej witryny?

  Wszystkie przeglądarki umożliwiają zarządzanie plikami cookie za pomocą specjalnie zaprojektowanego folderu w przeglądarce. Mogą Państwo zablokować otrzymywanie plików cookie, usunąć ich w całości lub po części lub ustawić Państwa preferencje dotyczące korzystania z plików cookie przed wejściem na naszą stronę. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na funkcje naszej Witryny, a tym samym na komfort korzystania z tej strony internetowej.

  Wyłączenie lub zablokowanie plików cookie

  Kontrola, wyłączanie lub blokowanie plików cookie jest kontrolowane przez ustawienia Pana/Pani przeglądarki. Należy pamiętać o tym, że całkowity zakaz stosowania wszystkich plików cookie może wpłynąć na funkcjonalną prezentację strony, jej skuteczność i dostęp do niektórych informacji.

  Popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  Age verification

  By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

  Szukaj

  Мój koszyk

  Twój koszyk jest pusty
  Kup teraz